Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 20.05.2024
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Sol·licitud d'ajuts per a activitats de lleure (Casal d'estiu)
Referčncia de la convocatňria: SOCIAL 4/2024
 • Modalitat de prestació econòmica: cobrir les necessitats socioeducatives dels infants en l’àmbit de les activitats d’oci i lleure. Aquí podeu consultar les bases de la convocatòria.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a Ca l'Alfaro; telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud d'instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CONVOCATŇRIES EN CURS
  Del 20 de maig al 14 de juny de 2024.
 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Sol·licitud d’ajuts per a activitats de lleure (casal d’estiu).

  En cas de ser la primera vegada que es demana un ajut econòmic
   

  • Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
  • Volant de convivència.
  • Sentència de separació o divorci o conveni regulador on consti la pensió alimentaria i custodia de
   fills, en cas que sigui necessari.
  • Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, en el cas que correspongui.
  • Si en la unitat de convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document acreditatiu
   d’aquesta situació.

  En cas que ja s’hagi demanat algun ajut econòmic, només cal adjuntar la documentació econòmica actualitzada i el contracte de feina per acreditar la situació laboralment activa, així com la còpia de la inscripció al Casal.

  • Contracte de feina (acreditació d’estar laboralment actiu).

  Documentació econòmica

  • Fotocòpia de les 3 últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar.
  • En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d'IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social i, en tot cas, declaració responsable d’ingressos.
  • Altra documentació que justifiqui la situació econòmica actual.
  • Còpia de la inscripció al casal d’estiu. 
 • QUI HO POT DEMANAR
  Famílies amb fills d'entre 3 i 12 anys.
 • COST

  Gratuďt

 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria de Benestar Social
  Pg. de la Mare de Déu de Montserrat, 27-33
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023644
  ssocials@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^