Botó que mostra/amaga menú lateral
Formularis
Formularis
Matrícula Escola Municipal de Música Llavaneres, curs 2024-2025: Alumnes Joves
Alumnes nascuts entre el 2000 i el 2012
DADES DE L'ALUMNE
*
*Data de naixement ( - - )
*
*
*
*
DADES FAMILIARS (en cas d'alumnes menors d'edat)

Dades Mare/Pare/Tutor 1

Dades Mare/Pare/Tutor 2

CONDICIÓ FAMILIAR
Cliqueu per veure l'ajuda Indiqueu si teniu la condició de:
PROGRAMA JOVES
*Grup/s que es volen cursar
En cas de voler cursar instrument indiqueu quin i la durada de la classe
Instrument
Durada de la classe d'instrument
En cas de voler cursar un 2n instrument indiqueu quin i la durada de la classe (subjecte a la disponibilitat de plaça)
2n Instrument
Cliqueu per veure l'ajuda 
Cliqueu per veure l'ajuda 
DADES BANCÀRIES

DADES CREDITOR

Identificador del creditor: ES26000P0819600H
Nom: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Adreça: Plaça de la Vila, 1
CP-Població: 08392 - Sant Andreu de Llavaneres

DADES DEUTOR

*
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

Mitjançant l'enviament d'aquesta matrícula, autoritzo al creditor i a l'entitat a carregar al meu compte els imports resultants de la taxa del servei municipal d'escola de música prèviament sol·licitat. El deutor té dret a sol·licitar el reembolsament dintre de les condicions del contracte i en les vuit setmanes següents a la data del càrrec en compte.

Transcorregut el període de pagament voluntari, si el deute no ha estat satisfet s'iniciarà el procediment de recaptació per via executiva amb la corresponent provisió de constrenyiment.

NOTIFICACIONS
Sol·licito rebre les notificacions relacionades amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en exercici del dret que em reconeix l'article 41.1 de la Llei 39/2015.
*
AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

1. Autoritzo que la imatge/veu de l'alumne/a pugui ser recollida i difosa pels mitjans de comunicació i activitats pròpies de l'Escola Municipal de Música Llavaneres?

*

2. Autoritzo que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi consti el nom de l'alumne/a?

*
ASSABENTAT DE SORTIDA DELS ALUMNES MENORS
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

Envio la matrícula i accepto la política de privacitat


ACTUALITAT

Plaça de la Vila, 1 - 08392 Sant Andreu de Llavaneres - Tel. 937 023 600
Diputació de Barcelona
^