X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Portada L'Ajuntament Secretaria
Botó que mostra/amaga menú lateral
Secretaria

DADES

Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
Tel: 937 023 600
Fax: 937 023 637
ajuntament@ajllavaneres.cat

Secretari municipal
Josep Lluís Valentín

Encapçalada pel secretari municipal, aquesta ŕrea té com a funcions bŕsiques l'assessorament jurídic i tčcnic de tots els departaments; el control de la legalitat, al Consistori, i l'organització política i administrativa de l'Ajuntament.

L'ŕrea de Secretaria s'encarrega d'elaborar les convocatňries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents ňrgans de govern. Així mateix, gestiona l'exposició pública dels acords municipals a través dels diaris oficials i del tauler d'edictes de l'Ajuntament. S'ocupa també de la contractació administrativa de béns, serveis i subministraments municipal.

 
Diputació de Barcelona
^