Enquestes
25.11.2019
Gent del Barri: avalua'ns!
Avaluació del procés participatiu d'assemblees de barri

Data de publicació: 25-11-2019
Respostes totals: 32

Enquesta tancada   El periode de votacions per aquesta enquesta estŕ tancat

Impulsem el projecte de participació ciutadana que, sota el nom de ‘Gent del Barri', s'impulsa amb l'objectiu d'estrčnyer el contacte amb la gent del poble i de connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb quč es troben en el seu dia a dia.

Set barris, set assemblees. Després d'aquestes primeres sessions, volem saber quč n'opineu.

Hi tornarem a la primavera.

Resultats definitius:
Indica'ns el teu barri de procedčncia
7 vots (21.88 %)
7 vots (21.88 %)
  Sant Pere-El Balís
3 vots (9.38 %)
3 vots (9.38 %)
  Centre
5 vots (15.63 %)
5 vots (15.63 %)
  Montalt-Catŕ-Grup Betlem
5 vots (15.63 %)
5 vots (15.63 %)
  Avall-Matas-Can Amat
3 vots (9.38 %)
3 vots (9.38 %)
  Bell-Aire - Ametllareda
6 vots (18.75 %)
6 vots (18.75 %)
  Can Sans
3 vots (9.38 %)
3 vots (9.38 %)
  Canafort-El Puntó
Valora la utilitat del procés participatiu 'Gent del Barri'
12 vots (37.5 %)
12 vots (37.5 %)
  Molt satisfactori
10 vots (31.25 %)
10 vots (31.25 %)
  Força satisfactori
9 vots (28.13 %)
9 vots (28.13 %)
  Satisfactori
1 vot (3.13 %)
1 vot (3.13 %)
  Gens satisfactori
Si vas assistir a la sessió del teu barri, quina valoració en fas.
9 vots (28.13 %)
9 vots (28.13 %)
  Molt satisfactori
10 vots (31.25 %)
10 vots (31.25 %)
  Força satisfactori
11 vots (34.38 %)
11 vots (34.38 %)
  Satisfactori
2 vots (6.25 %)
2 vots (6.25 %)
  Gens satisfactori
Et vas sentir escoltat?
13 vots (40.63 %)
13 vots (40.63 %)
  Molt
14 vots (43.75 %)
14 vots (43.75 %)
  Força
5 vots (15.63 %)
5 vots (15.63 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
Vindrŕs a la propera edició de 'Gent del Barri'?
11 vots (34.38 %)
11 vots (34.38 %)
  No me la perdré
17 vots (53.13 %)
17 vots (53.13 %)
  
4 vots (12.5 %)
4 vots (12.5 %)
  Ho intentaré
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  És una pčrdua de temps
Com et vas assabentar de l'assemblea?
11 vots (34.38 %)
11 vots (34.38 %)
  Web
8 vots (25 %)
8 vots (25 %)
  Facebook
2 vots (6.25 %)
2 vots (6.25 %)
  Twitter
1 vot (3.13 %)
1 vot (3.13 %)
  Instagram
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Rŕdio Llavaneres
3 vots (9.38 %)
3 vots (9.38 %)
  Altres mitjans de comunicació
2 vots (6.25 %)
2 vots (6.25 %)
  Tňtem al carrer
5 vots (15.63 %)
5 vots (15.63 %)
  Full informatiu
Observacions
19 vots (59.38 %)
19 vots (59.38 %)
  El punt positiu...
13 vots (40.63 %)
13 vots (40.63 %)
  L'aspecte a millorar...
Estŕs interessat en la Participació Ciutadana?
29 vots (90.63 %)
29 vots (90.63 %)
  
3 vots (9.38 %)
3 vots (9.38 %)
  No
Versió per imprimir
^