Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Accessibilitat

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha compromčs a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mňbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a www.ajllavaneres.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podrien existir diversos errors d'edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Càrrega desproporcionada: no aplica.
  • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la declaració d'accessibilitat

La declaració va ser elaborada el 13 de maig de 2021 a través d'un informe d'accessibilitat de l'empresa Ample24 sccl.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d'informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al formulari de Contacta amb l'Ajuntament.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit Contacta amb l'Ajuntament.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no esteu d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l´article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, podeu iniciar una reclamació per:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
  • Instar a l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada
  • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Compromís per l'accessibilitat

El web www.ajllavaneres.cat s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

El compromís de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és arribar a complir el nivell de conformitat 'Doble-A' (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 estableix les normes que s'exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d'accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d'agost de 2018), de requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

Diputació de Barcelona
^