X
Emergčncia per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Jutjat de pau

HORARI

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Jutgessa de Pau titular: Maria Ŕngels Sala Cabot

Secretari judicial: Teresa Minguell Redondo

Auxili judicial: Irene Navarro Lázaro

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys.COMPETÈNCIES

Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.
 
En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic.

Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil, que inclouen inscripcions de naixement, matrimonis i defuncions.

MÉS INFORMACIÓ

Administració de Justícia de Catalunya. Generalitat de Catalunya

 
Diputació de Barcelona
^