X
Emergčncia per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dependčncia

El Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment coneguda com a Llei de la Dependència.

Procediment de reconeixement de la situació de dependència

a) Sol·licitud de la dependència

Web de la Generalitat

b) Valoració i resolució (emès pel servei de valoració de la dependència, SEVAD)
Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència, s'estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II), i gran dependència (Grau III).

c) Programa individual d'atenció (PIA)
Un cop valorat l'usuari, l'equip de serveis socials estableix el pla individual d'atenció amb la persona dependent i/o la seva família, que implica la petició del recurs corresponent, i en marca el seguiment.

 
Diputació de Barcelona
^