Catŕleg de serveis
Foment de la participació ciutadana
 • Descripció del servei
  Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostŕries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competčncia prňpia del municipi
 • Relació de les línies de servei que es presten
  • Informació sobre la participació ciutadana
  • Creació d'organs, espais i processos de participació entorn al pressupost
  • Elaboració i explicació de pressupostos participatius
  • Realització de consultes populars
  • Establiment de Consells Municipals de participació
 • Persones destinatŕries
  Ciutadania, en general
 • Cost per a l'usuari
  Gratuďt
 • Com sol·licitar-ho
   
 • Presencial: 
  Ajuntament. Plaça de la Vila, 1
 • Telefňnic: 
 • Correu electrňnic: 
 • Correu postal: 

  Ajuntament. Plaça de la Vila, 1 - 08392 Sant Andreu de Llavaneres

 • Equip tčcnic
  Raquel Begines Hernández
 • Unitat responsable
  Participació Ciutadana i Transparčncia
 • Ŕrea responsable
  Serveis a les Persones
Versió per imprimir
^