X
Excepcionalitat per sequera!
Documents
Gent del Barri: t'escoltem!
Aquest projecte vol donar veu als veďns de tots els barris de Llavaneres

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres dona continuďtat al projecte de participació ciutadana que, sota el nom de ‘Gent del Barri', s'impulsa amb l'objectiu d'estrčnyer el contacte amb la gent del poble i de connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb quč es troben en el seu dia a dia.

Les trobades aniran a cŕrrec dels regidors de barri i se celebraran dos cops l’any, en funció del calendari que es fixi per a cada anualitat. Les trobades d'aquesta primavera es van haver d'ajornar a causa de l'estat d'alarma i ara es posaran en marxa de manera telemŕtica.

Les reunions de 'Gent del Barri’ són un punt de trobada obert, sense un ordre del dia preestablert. La voluntat del consistori és que els regidors escoltin, prenguin nota i resolguin les queixes, peticions i propostes del veďns.

Definició

'Gent del Barri’ són reunions amb els veďns de cada barri de Llavaneres en les quals l'equip de govern rendeix comptes de la seva gestió o dels seus projectes i la ciutadania pot expressar la seva opinió i formular propostes de millora.

Es tracta d'un mčtode de participació ciutadana directa, que necessŕriament s’ha de complementar amb el seguiment de les propostes expressades pels assistents a la trobada.

Metodologia

Durant un període de quinze dies previ a les trobades, s’obre una bústia ciutadana al web municipal per recollir les preguntes dels veďns del barri. La recepció de les consultes recau en la regidoria de Participació Ciutadadana, que és l’encarregada de fer-les arribar al regidor de barri, segons el cas, perquč pugui documentar-se i preparar una resposta per al dia de l’assemblea.

Calendari

Es proposa la celebració de dos períodes d’assamblees ciutadanes cada any: una entre els mesos de gener i juny i l’altra entre juliol i desembre. Es fixarŕ un calendari específic, perň la previsió és que les set assemblees de barri es puguin celebrar amb pocs dies de marge. Per part de l’Ajuntament, hi assistiran el regidor de barri i l'alcalde, acompanyats del tčcnic i del regidor de Participació Ciutadana.

Relació de barris i regidors responsables

BARRIREGIDOR DE BARRI
Sant Pere – El BalísJordi Roldós i Sala
CentreNadine van Loock i Borrŕs
Montalt, Catŕ i Grup BetlemMateu Pou i Ros
Canafort-El PuntóGerard Viladomat i Monterde
Bell-Aire i AmetllaredaGemma Martín i Villanova
Can SansTeresa Vidal i Peig
Avall, Matas i Can AmatXavier Noms i Casals


Seguiment

Els regidors de barri, amb el suport dels tčcnics de les ŕrees que hi estiguin afectades, donaran resposta per escrit a les consultes rebudes per part de la ciutadania. El document es publicarŕ al mini site de Participació Ciutadana i es farŕ arribar per correu electrňnic a les persones que hagin assistit a les reunions o hagin fet consultes a través de la bústia electrňnica.

Versió per imprimir
^