Enquestes
23.11.2020
Gent del Barri 2020: avalua'ns!
Avaluació del procés participatiu d'assemblees de barri

Data de publicació: 23-11-2020
Respostes fins ara: 24

El projecte de participació ciutadana ‘Gent del Barri' s'impulsa amb l'objectiu d'estrčnyer el contacte amb la gent del poble i de connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb quč es troben en el seu dia a dia.

Set barris, set assemblees. Després d'aquesta segona edició de les assemblees, volem saber quč n'opineu.

Hi tornarem a l'estiu.

 Indica'ns el teu barri de procedčncia
 Valora la utilitat del procés participatiu 'Gent del Barri'
 Si vas assistir a la sessió del teu barri, quina valoració en fas.
 Et vas sentir escoltat?
 Vindrŕs a la propera edició de 'Gent del Barri'?
 Com et vas assabentar de l'assemblea?
 Observacions


 Estŕs interessat en la Participació Ciutadana?
Resultats provisionals:
Indica'ns el teu barri de procedčncia
6 vots (25 %)
6 vots (25 %)
  Sant Pere-El Balís
4 vots (16,67 %)
4 vots (16,67 %)
  Centre
4 vots (16,67 %)
4 vots (16,67 %)
  Montalt-Catŕ-Grup Betlem
3 vots (12,5 %)
3 vots (12,5 %)
  Avall-Matas-Can Amat
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  Bell-Aire - Ametllareda
4 vots (16,67 %)
4 vots (16,67 %)
  Can Sans
2 vots (8,33 %)
2 vots (8,33 %)
  Canafort-El Puntó
Valora la utilitat del procés participatiu 'Gent del Barri'
12 vots (50 %)
12 vots (50 %)
  Molt satisfactori
5 vots (20,83 %)
5 vots (20,83 %)
  Força satisfactori
4 vots (16,67 %)
4 vots (16,67 %)
  Satisfactori
3 vots (12,5 %)
3 vots (12,5 %)
  Gens satisfactori
Si vas assistir a la sessió del teu barri, quina valoració en fas.
9 vots (37,5 %)
9 vots (37,5 %)
  Molt satisfactori
8 vots (33,33 %)
8 vots (33,33 %)
  Força satisfactori
6 vots (25 %)
6 vots (25 %)
  Satisfactori
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  Gens satisfactori
Et vas sentir escoltat?
10 vots (41,67 %)
10 vots (41,67 %)
  Molt
11 vots (45,83 %)
11 vots (45,83 %)
  Força
3 vots (12,5 %)
3 vots (12,5 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
Vindrŕs a la propera edició de 'Gent del Barri'?
9 vots (37,5 %)
9 vots (37,5 %)
  No me la perdré
12 vots (50 %)
12 vots (50 %)
  
3 vots (12,5 %)
3 vots (12,5 %)
  Ho intentaré
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  És una pčrdua de temps
Com et vas assabentar de l'assemblea?
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  Web
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  Facebook
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  Twitter
2 vots (8,33 %)
2 vots (8,33 %)
  Instagram
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  WhatsApp
15 vots (62,5 %)
15 vots (62,5 %)
  Mail
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Telegram
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Rŕdio Llavaneres
2 vots (8,33 %)
2 vots (8,33 %)
  Altres mitjans de comunicació
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Tňtem al carrer
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  Boca orella
Observacions
11 vots (45,83 %)
11 vots (45,83 %)
  El punt positiu...
13 vots (54,17 %)
13 vots (54,17 %)
  L'aspecte a millorar...
Estŕs interessat en la Participació Ciutadana?
23 vots (95,83 %)
23 vots (95,83 %)
  
1 vot (4,17 %)
1 vot (4,17 %)
  No
Versió per imprimir
^