Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Comissions informatives

Les Comissions informatives són òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del ple municipal. Estan constituïdes pels membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d'acord amb els mateixos criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Calendari de reunions
La Comissió es reuneix una setmana abans del ple.

Funcions
Les comissions informatives són òrgans sense atribucions resolutòries la funció de les quals és l'estudi, informe o consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre al Plenari i altres òrgans municipals, i proporcionar als Grups municipals la informació detallada dels assumptes esmentats. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar en la mesura que sigui possible una síntesi de les postures dels diversos grups.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part de les comissions informatives, de manera que la seva composició equivaldrà al nombre dels esmentats grups, sense comptar la presidència, que és atribuïda a l'alcalde, el qual podrà delegar-la en cada cas o amb caràcter general, sense perjudici de reassumir-la automàticament quan hi assisteixi. Així, doncs, cada grup municipal pot, si ho estima oportú, estar present a totes les comissions informatives que existeixin a l'ajuntament.

Diputació de Barcelona
^