Documents
'Som de Barri'

1. Presentació
L’objectiu d’aquest procés participatiu és reimpulsar el contacte amb els veïns dels set barris de Llavaneres per conèixer, de primera mà, les seves problemàtiques, reclamacions i queixes i gestionar-ne la millor solució. La proposta consistirà en la celebració de tres trobades per any. El calendari de les sessions s’anunciarà de manera quadrimestral.

2. Objectius
La Regidoria de Participació Ciutadana vol calendaritzar trobades amb els veïns dels set barris de Llavaneres per tal de recollir de primera mà les inquietuds i suggeriments de les persones que hi viuen, amb la voluntat de teixir complicitats en el territori. Conèixer com és el seu dia a dia per tractar de resoldre els problemes reals del veïnat.

3. Execució del projecte
Per fer possible aquest objectiu, la nova fórmula que consistirà en trobades personals amb els veïns. Seran entrevistes personalitzades sobre qüestions que, prèviament, els veïns hauran expressat en la sol·licitud de cita prèvia. La durada màxima serà de deu minuts i els interlocutors seran l’alcalde i regidor de Participació Ciutadana i Barris, acompanyat per altres membres del govern municipal i/o de tècnics municipals, en funció de la demanda de temes a tractar. L’equip estarà acompanyat per personal de l’àrea de Participació Ciutadana, que serà l’encarregat de gestionar l’agenda de reunions i també l’atenció a les persones que es puguin acostar al punt informatiu sense cita prèvia.
Els veïns hauran de sol·licitar hora de trobada, prèviament i a través d’un formulari web, en funció del calendari de visita als barris. També s’atendrà els veïns que s’acostin al punt de trobada i que no hagin sol·licitat reunió. L’únic requisit és tenir més de 16 anys i ser resident del barri de referència.

4. Calendari
Es planteja el següent calendari de treball:

FASE 0. Campanya de Comunicació.
   • Del 19 de gener al 7 de febrer.
       ◦ Difusió del projecte de participació ciutadana amb els barris.
   • De febrer a abril (durant el període de les visites als barris), amb formularis al web municipal.
       ◦ Elaboració del calendari d’entrevistes amb els veïns i concreció de les reunions (qui atendrà els veïns, hores de visita...)

FASE 1. Visites als barris.

   • Les visites es faran sempre en dijous, del 8 de febrer al 25 d'abril, de 18 a 20 hores, amb la participació de l’alcalde i regidor de Participació Ciutadana i Barris.

FASE 2. Gestió de les queixes i retorn de les demandes.

Un cop recollides les demandes en les set reunions de barris, les peticions es traslladaran a les àrees municipals responsables de donar-hi resposta. S’analitzaran les demandes i es farà arribar una resposta per correu electrònic al veí que l’hagi plantejat. De la gestió de les respostes se n’encarregarà l’equip de Participació Ciutadana. Finalment, es redactarà un resum de les trobades i es compartirà a la població a través d’una notícia web i de difusió a les xarxes socials.

5. Gestor de queixes.
L’estrena del nou procés participatiu coincideix amb la posada en marxa d’un nou gestor d’incidències a nivell intern, que genera tasques a realitzar entre les diferents àrees i departaments del consistori. Aquesta eina agilitza el traspàs de la informació i ofereix la possibilitat de compartir la resposta entre tots els participants. És el punt de partida, doncs, per informar els veïns de l’estat de la seva petició.

5. Suport tècnic.
A nivell tècnic, la feina de coordinació recaurà en l’equip de Participació Ciutadana. Les persones que conduiran les reunions amb els veïns es fixaran en funció de les necessitats que es plantegin en els formularis de cita prèvia. 

Versió per imprimir
^