X
Emergència per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 01.03.2024
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Ajuts al pagament de lloguer 2024
Hi ha diverses convocatòries per a totes les franges d'edats

Habitatge

ATENCIÓ | En aquest espai web anirem publicant les convocatòries dels ajuts de lloguer del 2024 de la Generalitat de Catalunya.

Oberta la convocatòria per a majors de 65 anys, fins al 27 de març. Accediu aquí a la informació del tràmit. 

Oberta la convocatòria per a joves, fins al 12 d'abril. Accediu aquí a la informació del tràmit.

Dilluns 19 de febrer es van publicar al DOGC les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds varia en funció del grup d'edat, si esteu interessats a demanar l'ajut en aquesta notícia trobareu tota la informació.

Destaquem els següents punts dels ajuts de lloguer 2024:

 Persones destinatàries  

Hi ha tres convocatòries d'ajuts:

 1. Persones de 65 anys o més a data 26/02/2024 - Termini de sol·licitud de 27 de febrer al 27 de març de 2024. Més informació aquí.
 2. Joves de 35 anys o menys a data 26/02/2024- Termini de sol·licitud de l'11 de març al 12 d'abril de 2024. Més informació aquí.
 3. Persones entre 36 i 64 anys. Pendent de publicació de la convocatòria. Més informació aquí.

 Requisits 

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l'IRCS.
 3. Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació.
 4. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de la convocatòria corresponent.
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en que constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions.

 Ingressos computables 

 • En el supòsit de persones que tinguin 65 anys o més o tinguin de 36 a 64 anys, es tindran en compte els ingressos computables de la unitat de convivència.
 • En el supòsit de persones que hagin tramitat l'ajut per joves i hi hagi diversos titulars del contracte es tindran en compte els ingressos individuals (encara que els cotitulars no presentin sol·licitud). Un únic titular es tindran en compte ingressos de la unitat de convivència.
 • En casos de violència de gènere a les tres convocatòries d'ajuts es tindran en compte els ingressos de la persona sol·licitant.
 • Ingressos que es tenen en compte: base imposable general i base d'estalvi de la declaració de la renda del darrer període impositiu.
 • Excepcionalment, per l'ajut de joves, es tindrà en compte ingressos corresponents a l'any anterior a la publicació de la convocatòria (2023) si la vida laboral s'inicia a l'exercici 2023.

Una vegada publicades les convocatòries corresponents podreu accedir al tràmit en el següent enllaç.

Si teniu dubtes us podeu dirigir a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme.

  Diputació de Barcelona
  ^