Notícies
08.05.2024
Posem en marxa un nou procés participatiu per a una vila més accessible
'Som Accessibles' oferirŕ una diagnosi participada al futur Pla d'Accessibilitat de Sant Andreu de Llavaneres

La Regidoria de Participació Ciutadana, amb el suport de la Diputació de Barcelona, té en marxa un nou procés participatiu amb l'objectiu de recollir aportacions ciutadanes per a un Llavaneres més accessible. 'Som Accessibles' neix com una aposta a favor d'una vila més inclusiva i amb menys barreres. El procés participatiu ja té en marxa la fase de diagnosi, que inclou entrevistes en profunditat a agents clau del poble. En una segona fase, el procés s'obrirà a tota la població. A més de respondre un quadern de debat ciutadà, es podran participar en les activitats que s'organitzaran en el marc de 'Som de Barri: la Festa', el pròxim diumenge 16 de juny. Amb tot el material que es reculli, s'elaborarà una memòria que servirà com a fase prèvia a la redacció del futur pla d'Accessibilitat de Sant Andreu de Llavaneres. Un poble més accessible voldrà dir un poble amb menys barreres arquitectòniques però també amb menys barreres sensorials; un poble més inclusiu i més integrador. La fase final inclourà una campanya de sensibilització ciutadana amb els problemes i les dificultats amb què conviuen els col·lectius amb diversitat funcional.

L'Ajuntament de Llavaneres posa en marxa un nou procés participatiu per identificar barreres arquitectòniques, sensorials i d'inclusió al municipi.

Sota el lema de 'Som Accessibles', també treballarà amb l'objectiu de sensibilitzar la població respecte les dificultats que es troben diàriament els col·lectius amb diversitat funcional.

'Som Accessibles' combinarà diferents eines de participació i tractarà d'arribar a tota la població. Els resultats d'aquesta diagnosi participada es recolliran en el futur Pla d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Llavaneres.

Aquest nou procés participatiu compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. A més, la Regidoria de Participació Ciutadana vol agrair la col·laboració de les entitats, associacions i àrees municipals que hi estan col·laborant.

 Objectiu del procés participatiu 

Recollir les propostes i prioritats ciutadanes com a punt de partida del futur Pla d’accessibilitat de Sant Andreu de Llavaneres. Com ho farem?

 • Amb una diagnosi participada de les barreres existents al municipi.
 • Recollint les necessitats que s’han de cobrir en relació a l’accessibilitat i les aportacions per resoldre-les.
 • Informant la ciutadania del futur pla d’accessibilitat.
 • Sensibilitzant el veïnat en matèria d'accessibilitat universal.

 Eines del procés 

 • Quadern de debat ciutadà sobre l’accessibilitat a Llavaneres
  Elaboració i tractament d’un quadern de debat per reflexionar sobre l’accessibilitat al municipi, identificar punts clau i recollir propostes, adreçat a centres educatius, entitats, famílies i ciutadania en general.
 • Entrevistes a agents clau de l’accessibilitat a Llavaneres
  Realització d'entrevistes en profunditat a agents clau de Sant Andreu de Llavaneres relacionats amb l’accessibilitat, identificats durant la fase de disseny del procés participatiu.
 • Dinamització i tractament d’un taller sobre accessibilitat
  Dinamització d’un taller sobre accessibilitat en el marc de la Festa dels Barris 2024, diumenge 16 de juny, al parc de Ca l'Alfaro.
 • Elaboració d’un informe final i seguiment de la plataforma Participa311
  Elaboració d’un informe de resultats del procés participatiu, i seguiment del procés participatiu a la plataforma Participa311, amb la publicació de les fases del procés, la trobada participativa i l’informe final del procés.
 • Retorn del procés participatiu i difusió d'una campanya de sensibilització ciutadana

Som Accessibles

Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^