X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Enquestes
22.05.2022
'Gent del Barri, la Festa': avalua'ns!
Data límit per respondre l'enquesta: dilluns 6 de juny

Data de publicació: 22-05-2022
Respostes totals: 27

Enquesta tancada   El periode de votacions per aquesta enquesta està tancat

El passat diumenge 15 de maig vam celebrar la 5a edició del procés participatiu 'Gent del Barri', als jardins de Joaquim Passi.

Per poder millorar la qualitat organitzativa de les properes edicions de 'Gent del Barri', us agrairem que ompliu de manera anònima el següent formulari.

Gràcies anticipades per la vostra col·laboració.

Resultats definitius:
1. Creieu que és útil el projecte 'Gent del Barri'?
24 vots (88.89 %)
24 vots (88.89 %)
  
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  No
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Ens podeu explicar breument el motiu de la vostra resposta?
2. De quin barri formeu part?
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Sant Pere – El Balís
6 vots (22.22 %)
6 vots (22.22 %)
  Can Sans
1 vot (3.7 %)
1 vot (3.7 %)
  Bell-Aire i l'Ametllareda
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Canafort i El Puntó
8 vots (29.63 %)
8 vots (29.63 %)
  Centre
4 vots (14.81 %)
4 vots (14.81 %)
  Avall, Matas i Can Amat
2 vots (7.41 %)
2 vots (7.41 %)
  Montalt, Catà i Grup Betlem
3. Us vau inscriure en aquesta cinquena edició?
22 vots (81.48 %)
22 vots (81.48 %)
  
5 vots (18.52 %)
5 vots (18.52 %)
  No
4. Hi vau assistir?
10 vots (37.04 %)
10 vots (37.04 %)
  Sí, vaig anar sol
12 vots (44.44 %)
12 vots (44.44 %)
  Sí, vaig anar acompanyat
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  No em vaig assabentar de l'acte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Me'n vaig oblidar
2 vots (7.41 %)
2 vots (7.41 %)
  Vaig tenir un imprevist
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  M'ho vaig repensar i no hi vaig anar
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Altres motius:
5. Com us vau assabentar de l'acte?
1 vot (3.7 %)
1 vot (3.7 %)
  Revista municipal
7 vots (25.93 %)
7 vots (25.93 %)
  Web municipal
15 vots (55.56 %)
15 vots (55.56 %)
  Xarxes socials (quines):
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Tríptics
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Cartells
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Lones
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Ràdio Llavaneres
1 vot (3.7 %)
1 vot (3.7 %)
  No me'n vaig assabentar
6. Creieu que els jardins de Joaquim Passi van ser un bon lloc per celebrar 'Gent del Barri, la Festa'?
24 vots (88.89 %)
24 vots (88.89 %)
  
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  No
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  On s'hagués pogut fer?
7. Creieu que el diumenge és un bon dia per a la celebració d'aquest tipus d'actes?
20 vots (74.07 %)
20 vots (74.07 %)
  
5 vots (18.52 %)
5 vots (18.52 %)
  No
2 vots (7.41 %)
2 vots (7.41 %)
  Quin dia s'hagués pogut fer?
8. Creieu que va ser encertat l'horari de 'Gent del Barri, la Festa'?
20 vots (74.07 %)
20 vots (74.07 %)
  
6 vots (22.22 %)
6 vots (22.22 %)
  No
1 vot (3.7 %)
1 vot (3.7 %)
  Quin seria l'horari ideal?
9. Creieu que és encertat dividir la jornada en taules territorials de barri (1a part) i taules sectorials (2a part)?
19 vots (70.37 %)
19 vots (70.37 %)
  
6 vots (22.22 %)
6 vots (22.22 %)
  No
2 vots (7.41 %)
2 vots (7.41 %)
  Suggeriments
10. Creieu que la durada de les taules territorials de barri va ser l'adequada?
12 vots (44.44 %)
12 vots (44.44 %)
  
12 vots (44.44 %)
12 vots (44.44 %)
  No
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Suggeriments
11. Creieu que la durada de les taules sectorials va ser l'adequada?
7 vots (25.93 %)
7 vots (25.93 %)
  
15 vots (55.56 %)
15 vots (55.56 %)
  No
5 vots (18.52 %)
5 vots (18.52 %)
  Suggeriments
12. Valoreu el grau de satisfacció de les explicacions del vostre regidor de barri a les taules territorials.
1 vot (3.7 %)
1 vot (3.7 %)
  Excel·lent
6 vots (22.22 %)
6 vots (22.22 %)
  Molt satisfactori
13 vots (48.15 %)
13 vots (48.15 %)
  Satisfactori
4 vots (14.81 %)
4 vots (14.81 %)
  Poc satisfactori
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Gens satisfactori
13. Valoreu el vostre grau de satisfacció de les explicacions dels regidors de barri a les taules sectorials.
1 vot (3.7 %)
1 vot (3.7 %)
  Excel·lent
4 vots (14.81 %)
4 vots (14.81 %)
  Molt satisfactori
13 vots (48.15 %)
13 vots (48.15 %)
  Satisfactori
5 vots (18.52 %)
5 vots (18.52 %)
  Poc satisfactori
4 vots (14.81 %)
4 vots (14.81 %)
  Gens satisfactori
14. Valoreu els aspectes positius i negatius de 'Gent del Barri, la Festa'?
10 vots (37.04 %)
10 vots (37.04 %)
  Aspectes que us han agradat més:
7 vots (25.93 %)
7 vots (25.93 %)
  Aspectes que us han agradat menys:
10 vots (37.04 %)
10 vots (37.04 %)
  Què milloraríeu?
15. Esteu interessats en assistir a futures edicions de 'Gent del Barri'?
24 vots (88.89 %)
24 vots (88.89 %)
  
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  No
16. Aconsellaríeu a algun veí del vostre barri o d'un altre barri a participar en futures edicions de 'Gent del Barri'?
24 vots (88.89 %)
24 vots (88.89 %)
  
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  No
17. Valoreu quin és el vostre grau de satisfacció gobal de 'Gent del Barri, la Festa'.
2 vots (7.41 %)
2 vots (7.41 %)
  Excel·lent
7 vots (25.93 %)
7 vots (25.93 %)
  Molt satisfactori
12 vots (44.44 %)
12 vots (44.44 %)
  Satisfactori
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Poc satisfactori
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Gens satisfactori
18. Per acabar, valoreu el grau de satisfacció de la tasca portada a terme pel vostre regidor de barri.
2 vots (7.41 %)
2 vots (7.41 %)
  Excel·lent
4 vots (14.81 %)
4 vots (14.81 %)
  Molt satisfactori
13 vots (48.15 %)
13 vots (48.15 %)
  Satisfactori
5 vots (18.52 %)
5 vots (18.52 %)
  Poc satisfactori
3 vots (11.11 %)
3 vots (11.11 %)
  Gens satisfactori
Versió per imprimir
^