Catāleg de trāmits
Solˇlicitud de subvencions nominatives per a les entitats
 • Solˇlicitud de subvenciķ a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la realitzaciķ d'activitats socials, culturals i esportives per part de les entitats i associacions del municipi.
 • COM INICIAR LA GESTIĶ

  Empleneu la sol·licitud de subvenció i adjunteu-hi la documentació que s'indica a continuació (recordeu que la normativa obliga a presentar les sol·licituds de manera telemàtica).

 • TRAMITAR TELEMĀTICAMENT
   
 • DOCUMENTACIĶ A APORTAR
  • Identificació de qui ha de ser el beneficiari, el seu domicili, a efectes de notificacions. Documentació: imatge escanejada del CIF de l'entitat i documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l'entitat pel cas que sigui la primera vegada que se sol·licita la subvenció.
  • Full de dades bancàries en cas que aquestes dades hagin variat respecte l'any anterior o si és la primera vegada que es sol·licita la subvenció (model normalitzat).
  • Memòria de l'obra o activitat a subvencionar (en cas que la descripció de l'activitat requereixi aportar informació complementària).
  • Pressupost total de les despeses previstes i declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat (model normalitzat).
  • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de compromís de reunir els requisits específics exigits i d'acceptació de les condicions de la subvenció (model normalitzat).
 • QUAN TRAMITAR-HO

  Consulteu les convocatòries en curs:

  CIDO. Diputació de Barcelona

  BDNS. Ministeri d'Hisenda

 • QUI HO POT DEMANAR
  Entitats i associacions de Sant Andreu de Llavaneres
 • COST
  Gratuīt
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal de subvencions a entitats

  Més informació de com tramitar la subvenció aquí.

 • RESPONSABLE DEL TRĀMIT

  Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
  Plaça de la Vila, 1
  937023600
  participacio@ajllavaneres.cat
  Horari: dilluns a divendres de 8 a 14 h

 • OBSERVACIONS
  Es recomana justificar la subvenciķ abans del 15 de novembre per poder rebre la dotaciķ econōmica durant l'exercici en curs.
 • TEMPS DE RESPOSTA

  Consulteu aquí la concessió de les subvencions sol·licitades.

Versiķ per imprimir
^