X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
 • Concessió de la llicència administrativa en compliment del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel desenvolupament de la Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d'animals perillosos i Decret 170/2002 d'11 de juny.

  QUINS GOSSOS SÓN CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS?

  a) Els que pertanyen a una de les següents races o llurs encreuaments: Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Rottweiler, Dog de Bordeus, American Staffordshire Terrier, Presa Canari, Tosa Inu o Japonès, Mastí Napolità, Fila Brasileiro, Akita Inu, Staffordshire Bull Terrier.
  b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
  c) Els que han estat ensinistrats per a l´atac i la defensa.
  d) Els que llurs característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l´annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, excepte els gossos guia o d’assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció:

  • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pel curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm., altura a la creu entre 50 i 70 cm., pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral•leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes llargues formant angle moderat.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Sol·licitud de llicència
  2. Inscripció al Registre Censal d'Animals Domèstics
  3. Document acreditatiu del sistema d'identificació de l'animal (microxip homologat).
  4. Original i fotocòpia del DNI o document que acrediti la majoria d'edat de l'interessat
  5. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per la tinença d'animals potencialment perillosos (es pot sol·licitar en centres de reconeixement autoritzats per a l'obtenció o revisió dels permisos de conduir)
  6. Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € (en aquesta pòlissa cal que hi figurin les dades d'identificació de l'animal) i rebut acreditatiu del pagament
  7. Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos

  8. Certificat antecedents penals:
  Certificat que acrediti no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. Podeu tramitar-ho electrònicament amb el Ministeri de Justícia o emplenant aquest formulari i trametent-lo per correu certificat.


  Organisme responsable:
  Oficina d'Expedició de Certificats d'Antecedents Penals - Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya
  C/ Caballero, 52-56
  08014 Barcelona
  933494180
  gerencia.barcelona@mju.es

 • QUI HO POT DEMANAR
  Ciutadans amb majoria d'edat residents a Sant Andreu de Llavaneres
 • COST
  Segons ordenança vigent.
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Salut Pública
  Ajuntament
  Plaça de la Vila, 1
  937023600
  sanitat@ajllavaneres.cat

 • MÉS INFORMACIÓ

  Cartell informatiu

  Campanya tinença de gossos
  Campanya tinença de gossos

  Save

Diputació de Barcelona
^