Catāleg de trāmits
Alta en el Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC)
 • Trāmit per donar-se d'alta del Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC).
 • COM INICIAR LA GESTIĶ

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

 • DOCUMENTACIĶ A APORTAR

  1. Solˇlicitud d'inscripciķ al RMAEC
  2. Número d´Inscripciķ General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o d'altres registres públics.
  3. Cōpia dels estatuts de l'entitat.
  4. Cōpia del NIF de l'entitat.
  5. Acta fundacional i altra documentaciķ que estimin convenient
  6. Acta o certificaciķ, d’acord amb l’esmentada normativa, de l’ultima assemblea general de socis, o d’un ōrgan equivalent, en quč fos escollida la junta vigent en el dia de la inscripciķ, amb nom i cognoms, DNI, l’adreįa i el telčfon, en el seu cas, de les persones que ocupen els cārrecs directius.
  7. Seu social, adreįa electrōnica i telčfon de contacte.  
  8. Certificaciķ de pertinenįa a federacions, confederacions o unions. En cas que l'entitat solˇlicitant sigui una secciķ o un grup dins d´una altra entitat caldrā acompanyar la solˇlicitud, juntament amb l'anterior documentaciķ, amb un certificat original de l'ōrgan directiu o dels responsables de l'entitat a la qual pertany, reconeixent la delegaciķ de la prōpia entitat al poble de Sant Andreu de Llavaneres, amb menciķ expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.

 • QUI HO POT DEMANAR
  El representat legal de totes aquelles entitats que, sense afany de lucre, tinguin com a āmbit d'actuaciķ el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres o part d'aquest, i dins la seva seu social o delegaciķ.
 • COST
  Gratuīt
 • RESPONSABLE DEL TRĀMIT

  Regidoria de Participació Ciutadana
  Ajuntament
  Plaça de la Vila, 1
  937023600
  participacio@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

 • MÉS INFORMACIĶ
Versiķ per imprimir
^