X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 03.03.2022
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Obert el període de sol·licitud de llicència per a la venda de roses i llibres per Sant Jordi 2022
El termini per demanar el permís i abonar la taxa finalitza l'1 d'abril

La Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum informa que, fins a l'1 d'abril es pot tramitar la sol·licitud per instal·lar una parada de venda de roses i/o llibres per a la diada de Sant Jordi 2022 a Llavaneres.

Aquest any, segons es recull a les noves Bases per a l'adjudicació d'autoritzacions de venda de roses i/o llibres, preferentment es concedirà la llicència als professionals del sector, centres educatius i entitats locals inscrites en el RMAEC. Posteriorment, durant el període comprès entre el 2 i el 14 d'abril, s'atorgaran les autoritzacions als professionals del sector i entitats amb el domicili fiscal en altres municipis.

El primer pas serà presentar la sol·licitud de manera telemàtica adreçada a la Regidoria de Promoció Econòmica. Caldrà indicar el tipus de parada (roses i/o llibres), el seu lloc d'ubicació i el nom de la persona responsable. Hi ha tretze punts de venda a disposició dels interessats: nou al barri del Centre, una al barri de l'Ametllareda i tres al barri de Can Sanç, que seran adjudicats segons l'ordre d´arribada de les sol·licituds.

En segon lloc, un cop assignat el punt de venda, caldrà adreçar-se a l'Oficina de Gestió Tributària per recollir la corresponent carta de pagament de la taxa d'ocupació de via pública, que estableix l'Ordenança fiscal núm. 16, i que en aquest cas és de 28 euros/dia. El termini per pagar aquesta taxa serà el 19 d’abril de 2022.  

Cal tenir present que totes aquelles persones que hagin sol·licitat una parada de venda de roses i/o llibres i no hagin pagat la taxa d'ocupació de via pública en el termini establert, seran donats de baixa i no podran exercir el dret a venda.


Informació important

La persona sol·licitant accepta i es compromet a complir les condicions següents:

 • Que l'autorització que habilita per vendre roses i/o llibres en la ubicació indicada és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat que ho sol·licitin.
 • Que la persona titular respectarà l'objecte de l'autorització i, per tant, podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 • L'horari d'ocupació és de 8 a 21 h del dia autoritzat.
 • Que la persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
 • Que un cop extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i netejar l'espai afectat.
 • Que totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.
 • Que les parades atorgades als establiments permanents que es dediquin a la mateixa activitat, únicament es podran instal·lar davant dels mateixos, sempre que l'espai públic ho permeti.
 • Que les parades atorgades a col·lectius i entitats associatives i els centre educatius únicament es podran instal·lar a una distància superior a 100 metres respecte un establiment comercial permanent de venda del mateix producte.
 • Que l'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 2 metres.
 • La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà, als serveis públics i als transports públics.
 • Que la persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
 • Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics de Sant Andreu de Llavaneres amb una amplada màxima de 2 metres.

Documents a aportar pels professionals del sector

 • Document acreditatiu de la vigència de la llicència de l’activitat
 • Document acreditatiu de tenir el domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Informació relacionada
Dissabte, 23 d'abril de 2022
Dissabte, 23 d'abril de 2022
Dissabte, 23 d'abril de 2022
Dissabte, 23 d'abril de 2022
Celebrem Sant Jordi amb la lectura
Dissabte, 23 d'abril de 2022
Taller de punts de llibre a càrrec d'Imma Dorda
Divendres, 22 d'abril de 2022
A càrrec de Ferran Manau
La conferència anirà a càrrec de Ferran Manau, membre fundador del Museu Arxiu de Llavaneres, i es farà divendres 22 d'abril, a les 19.30 hores, a la sala de plens
A causa del mal temps, l'hora del conte i el lliurament de premis de la Mostra Literària es traslladen a la sala de plens; el concert, s'anul·la
Per participar-hi, cal anar a la Biblioteca fins al 21 d'abril i fer allà la il·lustració
Publiquem les bases de la convocatòria: els treballs es poden presentar fins a l'1 d'abril
Diputació de Barcelona
^