X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Exposició pública de la matrícula de l'IAE del 2022
Fins al 19 d'abril, per mitjans electrònics

En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten les normes per a la gestió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, la matrícula compresiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent a l'any 2022, s'ha d'exposar en aquest Ajuntament des de l'1 al 19 d'abril, ambdós inclosos.

AVÍS | Es tracta d'una informació de caràcter personar i per accedir-hi és obligat limitar l'accés a aquest fitxer a les persones interessades. Atès el caràcter reservat i finalista que l'article 95 de la Llei General Tributària atribueix a les dades exposades, es requereix un mitjà d'identificació per assegurar les corresponents limitacions d'accés a tercers.

Com hi podeu accedir?

Aquest tràmit us permet consultar les dades que figuren a la matrícula amb el vostre certificat digital de representant de persona jurídica. Si actueu en representació d’una altra persona interessada heu de presentar un escrit pel registre electrònic tot acreditant la representació del subjecte passiu les dades del qual voleu consultar o el vostre interès en la consulta.

Diputació de Barcelona
^