Catŕleg de trŕmits
Alta en el Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC)
 • Trŕmit per donar-se d'alta del Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC).
 • CITA PRČVIA

  Sol·licita-la aquí.

 • TRAMITAR TELEMŔTICAMENT

  Podeu fer servir la instŕncia genčrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Sol·licitud d'inscripció al RMAEC
  2. Número d´Inscripció General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o d'altres registres públics.
  3. Cňpia dels estatuts de l'entitat.
  4. Cňpia del NIF de l'entitat.
  5. Acta fundacional i altra documentació que estimin convenient
  6. Certificació de pertinença a federacions, confederacions o unions. En cas que l'entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d´una altra entitat caldrŕ acompanyar la sol·licitud, juntament amb l'anterior documentació, amb un certificat original de l'ňrgan directiu o dels responsables de l'entitat a la qual pertany, reconeixent la delegació de la prňpia entitat al poble de Sant Andreu de Llavaneres, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.

 • QUI HO POT DEMANAR
  El representat legal de totes aquelles entitats que, sense afany de lucre, tinguin com a ŕmbit d'actuació el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres o part d'aquest, i dins la seva seu social o delegació.
 • COST
  Gratuďt
 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria de Participació Ciutadana
  Ajuntament
  Plaça de la Vila, 1
  937023600
  participacio@ajllavaneres.cat

 • MÉS INFORMACIÓ
Versió per imprimir
^