X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Sol·licitud del comandament per a les pilones de la via pública
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1.1 Documentació acreditativa de resident:
  a. Contracte de lloguer o escriptura
  b. Volant empadronament

  1.2 Ingrés del dipòsit (especificar en el concepte el nom i núm. del carrer)

  Compte corrent: IBAN: ES 362100/0416/5502/0021/0430. LA CAIXA

 • QUI HO POT DEMANAR

  Residents dels carrers:

  - C/ Sant Joan
  - C/ de Munt

 • COST

  . Sol·licitud per 1a vegada: 22,50€
  . A partir de la segona sol·licitud: 45€

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Oficina d'Atenció al Ciutadà
  Plaça de la Vila 1
  937 023 600
  ajuntament@ajllavaneres.cat

 • MÉS INFORMACIÓ

  En cas de retorn del comandament

  Omplir instància i adjuntar-hi:

  o Justificant del pagament del comandament
  o Núm. de compte bancari on fer l’ingrés

  Nota: en cas que el comandament estigui malmès el dipòsit no serà retornat.

Diputació de Barcelona
^