Botó que mostra/amaga menú lateral
Opinió Grups Municipals | PUBLICAT 15.07.2014
Versió per imprimir
Comunicació
Regidor no adscrits (oposició). Sandra Carrera. Nou govern: ni pla d'actuació municipal, ni projectes, ni pavelló esportiu, ni passeig marítim, ni res...
 • Com a anterior regidora que ha format part del grup de CiU Llavaneres, em dol molt que l'actual govern format per 6 formacions polítiques no tingui cap rumb, ni projectes ni tan sols un Pla d'Actuació Municipal.

  Ara més que mai es veu que l'únic objectiu de la moció de censura era apartar l'alcalde, que havia guanyat legítimament i de forma àmplia les eleccions municipals, del govern per deixar via lliure als partits marginals i minoritaris que no havien tingut prou suport a les urnes.

  Una estratègia política fosca a pocs mesos de les eleccions municipals.

  Resultat. Un govern sense projectes, sense l'obra del pavelló esportiu, pèrduda de les subvencions aconseguides (800.000 € de moment), sense rumb i on tothom va a la seva sense un alcalde amb autoritat ni presència.

  Us adjuntem les preguntes de control al nou govern que vam formular al ple.

  PREGUNTES A FORMULAR AL PROPER PLE DE JUNY 2014

  1.- Atès que s´ha celebrat una Festa-Saló de Mobilitat a l´avinguda Verge de Montserrat aquest mes de juny. Voldríem saber el cost total de l´acte? I específicament el cost (si n´hi ha hagut) o altre tipus de compensació per al personal de l´Ajuntament (policies, brigada, etc..) que hi van participar durant dos dies?

  2.- Atès que el pressupost del 2014 no preveu l´obra del pavelló esportiu. Voldríem saber si deixaran perdre la subvenció de 800.000 € del Consell Català d´Esports?

  3.- Atès que el regidor Rubal es va comprometre a contestar el següent ple la petició d´explicacions formulada sobre el Decret 193/2014 de 8 de maig i el Decret 192/2014 de 8 de maig. Com està la tramitació dels expedients esmentats i quin són els motius de la seva resolució en el sentit del mateixos?

  4.- Atès també que hi ha varis expedients de disciplina urbanística en procés i oberts. Quin serà el criteri de l´alcalde, del regidor delegat d´Urbanisme i del regidor delegat de Medi Ambient?

  Quin serà la postura del govern davant les denuncies d´activitats i de queixes sobre la col·locació d´una terrassa a la via pública al carrer Sant Pere i d´obres suposadament il·legals que consten al registre a la Travessia de Sant Pere i a la platja de Llavaneres?

  5.- Donat que encara no se'ns ha fet arribar la documentació sol·licitada i davant les queixes de botigues del poble per la visita d´un senyor vinculat a certa formació política. Quin ha sigut el criteri i el degut procés administratiu, si n´hi ha hagut, per licitar i atorgar la gestió i cobrament dels anuncis dels botiguers del poble al programa de la Festa Major? A qui se li va adjudicar? Quant es recaptarà per aquest anuncis? Quin serà el benefici real per l´Ajuntament (no per una entitat del poble)?

  6.- Atès que la regidora Neira no va contestar la pregunta, es torna a formular que hi ha un estudi de seguretat viària i de mobilitat del municipi fet per l´empresa INTRASL, empresa en la qual treballa un regidor de l´actual govern i que va ser realitzat i elaborat precisament quant aquest mateix regidor era el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament (fet que, d'altra banda, ens sembla denunciable, molt poc ètic i reprovable), li preguntem a la regidora de Mobilitat sra. NEIRA si en té coneixement i si s´aplicaran els canvis de mobilitat que preveia aquest estudi? NO VOLEM SABER LES EXPLICACIONS INFUMABLES DEL REGIDOR RUBAL SOBRE LA EMPRESA INTRASL, NOMÉS si la regidora Neira ho coneix i si aplicarà aquest informe de seguretat viària i mobilitat.

  7.- Atès que no vam rebre resposta i encara estem esperant notícies sobre l'anunciada auditoria. Quina empresa farà l'auditoria que es van comprometre, quin serà el cost i quan estarà acabada? O no la faran?

  8.- Interessa saber informació sobre la junta de delegats que costa a l´ajuntament 600€ per cada regidor que hi assisteix i per cada dia que hi van. Quantes reunions de junta de delegats s´han fet? Amb quina periodicitat? Perquè no ens donen les actes, si es tracta d'una Junta de l'Ajuntament amb caràcter orgànic on s´hauria d'aixecar acta? I ha alguna cosa a amagar?

  9.- Han fet la petició de devolució del mòbils anteriors als actuals (propietat de l´ajuntament) als regidors de l´actual govern (Mora, Rubal, Garcia, Ramon, Nogueras, Alsina, Ruiz) o només faran la petició, a totes llums discriminatòria i arbitrària, de retorn del mòbils nous i anteriors al regidors de l´oposició?

  10.- Atès que s´ha realitzat una obra  a la zona esportiva consistent en un circuit de motos en comptes del pavelló esportiu. Quin cost ha tingut? Quina empresa ho ha realitzat?

  11.- Atès que hem tingut coneixement (molt bona font) de què el regidor Ruiz, d'Urbanisme, pot tenir o té una activitat empresarial o comercial de motos elèctriques al garatge de la seva casa. Volem saber si té regularitzada aquesta activitat al padró d´activitats de Llavaneres,? Si paga taxa d´escombraries comercials (en cas contrari que s´aixequi el corresponents expedient)? Que el enginyer tècnic informi sobre la legalitat o no de tenir gran quantitat de motos elèctriques (sembla ser més de 30...) amb les seves bateries contaminants en un garatge d'una casa particular i quins tipus d'instal·lacions administratives i de prevenció de perill a les persones pot tenir aquesta activitat comercial?
   
  12.- Atès que ja han passat més de dos mesos des que han arribat al govern, tenen algun Pla d'Actuació Municipal (PAM)? En pensen fer un o aniran improvisant sense rumb cadascú a la seva àrea plenipotencial?

  13.- Atès l´escrit del PSC Maresme demanant la renuncia de la regidora Neira i informant que aquesta ja no representa ni el partit ni els socialistes de Llavaneres. Que farà?

  PRECS

  1.- Seguim rebent varies queixes de veïns del poble que volen parlar amb l´alcalde senyor Garcia i no els donen hora amb l´alcalde perquè els dirigeixen obligatòriament als regidors delegats. Sabem que l´alcalde d´aquest govern multicolor de 6 partits polítics ha delegat absolutament totes les seves competències fins hi tot les mes pròpies de l´alcalde, les executives. El resultat és que tenim un alcalde sense cap poder i titella. Li recordem que els veïns del poble volen parlar dels seus problemes amb el seu alcalde no amb un regidor d´algun partit residual i minoritari que el poble no ha escollit per governar.  Atengui a la gent com a alcalde.

  2.- Prego que ens contestin les peticions degudament entrades per el registre municipal d´informes sobre l´expedient de modificació de pressupost que es va presentar pel nou govern. Així mateix es van sol·licitar degudament còpia de diversos documents com per exemple les actes de la junta de delegats i l´extracte de les despeses de Junta de Govern (per cert un compromís que va assumir el senyor Garcia en el ple i no ha complert), etc...

  3.- Atès que a hores d'ara no hem rebut la documentació sol·licitada al portaveu de grup municipal de CIU respecte que ens faci arribar còpia dels comptes del grup municipal de grup de CIU d´aquest mandat 2011 fins  l´actualitat. Atès que no s´han complert encara els acords presos vàlidament per unanimitat (inclòs pel portaveu) en sessions de grup municipal sobre repartiment i distribució dels diners del grup, atès que no s´han reemborsat encara els imports de factures corresponents al grup de CIU (per exemple: sopar de llista electoral el primer any de govern o factures d'impremta de campanyes de CiU nacionals) pagades per antics regidors del grup i que encara resten pendents.

  En relació el que disposa l´article 73.3 LBRL respecte l´obligatorietat del donar compte, si ho demana el ple, dels comptes de grups municipals i de les aportacions municipals de l´ajuntament a aquest. Demanem formalment que el ple ho demani a aquest Grup. Anunciem accions judicials per procedir al compliment d´aquestes obligacions per part de certs personatges.

  4.- Novament ens veiem en l´obligació de fer aquest prec. Pregem que per seguir la tradició de Llavaneres i salvaguardar la imatge de la figura de l´alcalde, tot i que tots sabem com ha anat la seva elecció, que intervingui i parli a tots els actes i esdeveniments que se celebrin al poble donat que l´alcalde és la màxima autoritat i no pot delegar encara que vulgui, per vergonya o per mandat dels aliats polítics que busquen marginar-lo o eclipsar-lo la seva intervenció al final dels mateixos.

  6.- Atès que aquest govern multicolor, en resolució de la Junta de Govern pressa per urgència el 13 de maig del 2014, requereix a determinats regidors de l´oposició l´entrega dels dispositius mòbils actuals i antics, sota l´excusa o pretext d´una auditoria dels mateixos. Exigeixo que aquest requeriment també es dirigeixi als regidors de govern actual (Rubal, Mora, Ruiz, Ramon, Alsina, Nogueras i Garcia) perquè entreguin immediatament el dispositius mòbils anteriors, inventariats degudament i entregats els anys 2011, 2012 i 2013 (marques  Blackberry i altres de la companyia Vodafone), propietat de l´ajuntament i que aquest regidors tenen en el seu poder, i en silenci...; Doncs, cas contrari, es podria interpretar que s´han apropiat indegudament d´ells i ara només pretenen inventariar i reclamar els mòbils dels regidors únicament de l´oposició. I en cas de no entrega dels dispositius, que es valorin econòmicament de la mateixa manera que han fet amb els regidors de l´oposició. Cas contrari, l´esmentada resolució de la JG esdevindrà discriminatòria, parcial i arbitraria i ens obligarà a posar-ho en coneixement dels òrgans competents administratius i judicials.

  SANDRA CARRERAS

Diputació de Barcelona
^