Formularis
10.04.2019
Codi Ètic: suggeriments i propostes

La Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència obre un procés de consulta pública de manera prèvia a l'aprovació de les ordenances i reglaments que confecciona el consistori, així com en les modificacions d'aquells documents que ja estiguin en vigor, en compliment de la llei de transparència.

Mitjançant el següent formulari, podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments i propostes, que seran valorats per la Comissió constituïda a l'efecte, la qual decidirà si s'incorpora al projecte de norma.

En aquest cas, us proposem que entre el 17 d'abril i el 8 de maig ens feu arribar la vostra opinió en relació al model de Codi Ètic per als alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. El punt de partida és la proposta elaborada per la Xarxa de Governs Transparents, que podeu consultar aquí.

En compliment del mandat que determina l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la iniciativa vol aconseguir:

- L'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones envers les institucions i els seus representants

- Vetllar per garantir la integritat institucional, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Save

Save

Save

*
*
*
*

QUE N'OPINES?

*Llavaneres s'ha de dotar d'un Codi Ètic adreçat als alts càrrecs?
*Creus que l'aposta per la participació ciutadana i la transparència són clau per recuperar la confiança en la política?
Cliqueu per veure l'ajuda *
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

Avís: S'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers  automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.
^